DIALOOG(²)

Een MUS-E project met kunstenaars Jessy Driessens, Sophie Vanhomwegen, Jan Gordts, filosofe Inge Duytschaever, BS De Vijvers, GBS 13 en BS Scheut uit Anderlecht.
Brussel

In DIALOOG(²) treden een filosoof en kunstenaar samen in dialoog met leerlingen en hun leerkracht in verschillende basisscholen in Anderlecht. Vanuit praktische filosofie worden de kinderen aangezet om na te denken en uitdrukking te geven aan de wereld rondom hen. In een proces van co-creatie, opgestart door de kunstenaar, worden de creatieve inzichten vertaald naar artistieke expressievormen.

Tandem filosoof & kunstenaar

DIALOOG(²) plaatst de kracht van de tweespan filosoof en kunstenaar als tandem binnen het onderwijs. Vanuit hun eigen werking en methodieken gaan ze aan de slag in de klas. Vanuit praktische filosofie treden ze in dialoog met de deelnemers, om de gesprekken daarna te transformeren naar een artistiek creatieproces. De kracht van de verbeelding staat centraal.

Kunnen dieren dansen? Waarom bestaat de aarde?

Kinderen met papierrol

Wonderlijke denkwereld

De filosoof helpt de kunstenaar in het transparant maken van de wonderlijke denkwereld van de kinderen. De kunstenaar concretiseert de inzichten in een proces van co-creatie, waarbinnen een gemeenschappelijke "cultuur" wordt geschapen die door alle deelnemers wordt gedragen.

De filosoof en kunstenaar werken nieuwe methodieken uit die kunnen bijdragen tot het brede leren, het ontwikkelen van identiteit, het prikkelen van leerlingen en leerkrachten en het werken rond diversiteit binnen de school.

De verbeelding heeft een zeer krachtige capaciteit om als het ware een andere natuur te scheppen uit de stof die de werkelijke natuur haar geeft.

- E. Kant

Waarom bestaat de aarde?