Vitrine M #1 > 3

MUS-E trajecten waarbij verschillende MUS-E kunstenaars in dialoog treden met de Marollen. In samenwerking met Bruss-it, de Stad Brussel en het Brussels zwembad.
Brussel

MUS-E Belgium zet met Vitrine M in op het betrekken van de buurt rond het zwembad van de stad Brussel in de Marollen. Aan het onthaal van het zwembad wordt een vitrine geïnstalleerd, waaraan een buurtwerking met artistieke participatieve trajecten gekoppeld wordt. Onder begeleiding van kunstenaars kunnen buurtbewoners, zwembadbezoekers, handelaars van het Vossenplein, … zelf invulling geven aan de vitrine.

Mur plein de photos, portraits et post-its

Vitrine M #1

Vitrine M als Wunderkammer van het reilen en zeilen in de Marollen. Het is een inkijk in de poëzie van elke dag in één van de kleurrijkste wijken van Brussel. In Vitrine M #01 laten kunstenaars Patries Wichers en Raisa Vandamme je kennis maken met de leefwereld van het personeel van het zwembad.

De mensen die hier douchen, komen soms nog het meest voor de babbel. Voor sommigen van hen ben ik ook een beetje een mama. 

Ouverture festive de la vitrine avec des enfants et des enseignants

Vitrine M #2

Het zesde leerjaar van basisschool Sint-Joris gaat dieper in op de verschillende levens die voorwerpen leiden. De leerlingen raken geïnspireerd door een performance van kunstenaar Patries Wichers. Ze doen eigen interventies op het Vossenplein en zoeken contact met de marktkramers. Met de spullen die ze krijgen, starten ze een artistieke zoektocht rond “waarde” en “waardeloosheid”.

Des photos accrochées derrière une vitre

Vitrine M #3

Voor de derde editie presenteren twee kunstenaars samen hun project in één vitrine: 

Arnaud Marlone is onthaalmedewerker van het zwembad en modefotograaf. Voor Vitrine M #03 fotografeert hij Liesa Van Liedekerke, een bezoekster van het zwembad. De kleren en accessoires voor de fotoshoot werden ter beschikking gesteld door de marktkramers van het Vossenplein.

Raisa Vandamme presenteert een kwalitatieve en kwantitatieve studie naar mogelijke verbanden tussen de personeelsleden van het zwembad, de badgasten en de marktkramers van het Vossenplein. Het onderzoek kwam op een absurde en non-wetenschappelijke wijze tot stand via bevraging, observatie en ontmoeting. Noem het gerust een wanhopige poging om menselijke verbindingen te leggen die zowel ruimte als tijd overstijgen. 

Samen zijn we hier exact 86 minuten stil. Dat is even lang als een voetbalmatch met nog 4 minuten te gaan. Tenzij het slecht weer is. Dan zwijgen we snel anderhalve voetbalmatch.