Schoolwerking

MUS-E injecteren in jouw school, dat is een professionele kunstenaar uitnodigen voor een traject van een negental kunstateliers. De MUS-E kunstenaar deelt zijn of haar kunstpraktijk met de klas en maakt het artistiek proces voelbaar. Kunstenaar, leerlingen en leerkracht stellen samen vragen en zetten een artistiek onderzoek op. Hoe kom je tot inzichten? Welk onderzoek kan je daarin helpen? Hoe geef je ideeën vorm?

KLAS WORDT KUNSTLABO

Een MUS-E kunstenaar start een nomadische kunstpraktijk als ‘artist in residence’ op de school. Hij of zij plaatst de eigen kunstdiscipline(s) in de klascontext. Dit locatiewerk is artistiek uitdagend: hoe geeft de wereld van de leerlingen vorm aan een artistiek traject?

Hier begint de onderlinge uitwisseling. De kinderen of jongeren brengen zelf ideeën aan. De kunstenaar laat zich inspireren en zet de lijnen voor het traject stapsgewijs verder uit. Door trial & error ontdekken de leerlingen nieuwe mogelijkheden van materialen en expressievormen. Kunstenaar en participanten krijgen een gedeelde carte blanche. Het verloop en het eindresultaat van een traject liggen niet op voorhand vast, het proces wordt spelenderwijs opgebouwd. 

In een MUS-E traject verruimen de leerlingen niet alleen de mogelijkheden van hun eigen verbeelding. Ze vertrouwen ook op de eigen creativiteit als een krachtig middel in het leren en leven. Kunst als middel om speels te reflecteren over jezelf en de wereld. 

KUNSTENAAR + LEERKRACHT

De leerkracht heeft een sleutelrol in het traject. In een geslaagd MUS-E traject vormen kunstenaar en leerkracht een sterke tandem. De leerkracht neemt actief deel aan alle ateliers. Zijn/haar enthousiasme en betrokkenheid zijn cruciaal voor de motivatie van de klas om mee te stappen in het traject.
De aanpak mag dan verschillen tussen kunstenaar en leerkracht, de inzet is dezelfde: de kinderen voelen zich goed op school en kunnen zich ontplooien. De ateliers zijn een veilige ruimte waarin de leerlingen hun ideeën vrij durven te exploreren. Kunstenaar en leerkracht installeren samen een sfeer waarin communiceren en creëren mogelijk worden. 

In een MUS-E traject ontdekken de deelnemers dat er plaats is voor ieders idee en ieders realiteit. Net de dialoog en wisselwerking tussen de individuen zorgen voor sterke inzichten en ideeën die het artistieke proces verder kunnen brengen.

PRAKTISCH

De MUS-E projectcoördinator begeleidt het traject vanaf de aanvraag tot het samenbrengen van leerkracht en kunstenaar en het concreet uittekenen van een artistiek traject op school. Samen bekijken we waar MUS-E kan inhaken op de klas- en schoolcontext. In overleg met de school kunnen andere partners worden betrokken. Ook praktische afspraken over budget, planning, materiaal en het gebruik van lokalen worden gemaakt tijdens een ontmoeting tussen directie, leerkracht(en), kunstenaar en projectcoördinator.

MUS-E BIJ JOU OP SCHOOL

Wil je met jouw klas graag een MUS-E traject doen, of MUS-E binnenbrengen in jouw school?
Neem contact op met ons via info [at] mus-e.be of via telefoon: 02 660 25 80.
We overleggen graag of er samenwerkingsmogelijkheden zijn en plannen vrijblijvend een gesprek om kennis te maken.

CONCREET

MUS-E trajecten kunnen starten vanuit elke vraag, hoe open of specifiek ook:

•    Het traject vertrekt vanuit een specifieke vraag of thema.
Voorbeelden: een jaarthema of themaweek in de klas, een verloren ruimte in de school die een nieuwe invulling verdient, een groep mama’s die met de kunstenaar en een groep kleuters samenwerkt voor een traject, een leerlingenraad die in een aantal sessies met de kunstenaar een ruimtelijk project voor de speelplaats uitdenkt, …

•    De omgeving van de school biedt een interessante insteek voor een traject.
Een externe partner in de buurt van de school heeft een fijne locatie om een traject te organiseren (bijvoorbeeld een ontmoetingshuis, een bibliotheek, een museum), de kunstenaar neemt zelf het initiatief om samen met de klas een stukje cultureel erfgoed in de schoolomgeving te onderzoeken en tastbaar te maken in een artistieke vorm, een theatermaker nodigt de kinderen uit om het straatbeeld rond de school als inspiratie te nemen voor een eigen verhaal, … 


ENKELE VOORBEELDEN VAN ONZE SCHOOLWERKING: