Pedagogische studiedagen

De pedagogische studiedagen worden ingericht voor leerkrachtenteams uit het basisonderwijs en voor studenten lerarenopleiding. Deze gebeuren onder begeleiding van professionele kunstenaars die je onderdompelen in een creatief bad van ideeën. We ontdekken stapsgewijs de vele mogelijkheden van creativiteit in de klas en vullen deze aan met praktijkvoorbeelden uit de MUS-E werking.

Participants des journées pédagogiques

Creatief denken

Elk kind is muzisch. Picasso zei ‘ieder kind is kunstenaar maar hoe blijf je kunstenaar als je groot bent?’. Vertrekkende vanuit deze gedachte maken we kennis met allerlei methodes om creatief te denken en te werken met je leerlingen. Dit gebeurt stapsgewijs startende met associatieve oefeningen tot improvisatie en het maken van creaties waarbij we puren uit verschillende kunstdisciplines (theater, beeldende kunst, multimedia…). Hierbij leggen we linken naar de eindtermen van verschillende vakken.

Creatieve dialoog (verdieping)

Door de universele taal van de kunst kunnen mensen die geen gemeenschappelijke taal spreken elkaar ontmoeten (een citaat van Dani Klein uit het boek Wat dromen dansende bomen? van MUS-E Belgium). In dit atelier ontdekken we hoe we door creativiteit en verbeelding bruggen kunnen bouwen tussen de kinderen in de klas. Alle kinderen dragen een cultuur in zich (van hun land van herkomst, van de straat, van de media). We ontdekken welke mogelijkheden deze culturen bieden en hoe we hier muzisch op kunnen inspelen door middel van een collectieve creatie. Interculturaliteit is op zoek gaan naar wat wezenlijk is voor de ander.

Formules

Per vormingsdag heeft u de keuze uit één of twee dagdelen.

Per dagdeel wordt er gewerkt rond één kunstdiscipline. Contacteer ons voor een formule op maat.

Halve dag: 9u-12u Prijs: <12 deelnemers € 300 en 13-24 deelnemers € 450

Hele dag: 9u-12u en 13u-15u30 Prijs: <12 deelnemers € 500 en 13-24 deelnemers € 750

Interactieve voorstelling kunst-op-school en artistieke trajecten van intercreatie

De voorstellingen worden voornamelijk georganiseerd voor studenten lerarenopleiding of geïnteresseerde organisaties. Een MUS-E coördinator vertelt over het belang van kunst op school en wat een artistiek traject van intercreatie inhoudt aan de hand van concrete voorbeelden. Er kan dieper worden ingegaan op thema’s als interculturaliteit, verbeelding, dialoog, en verbondenheid al naargelang de interesse van het publiek.

Duur: 30 min -1 uur - 1,5 uur (contacteer ons voor een formule op maat)