VITRINE M #4 > 6

MUS-E trajecten waarbij verschillende MUS-E kunstenaars in dialoog treden met de Marollen. In samenwerking met Bruss-it, de Stad Brussel en het Brussels zwembad.
Brussel

Vervolg van de ontwapenende inkijk in de poëzie van elke dag in één van de kleurrijkste wijken van Brussel.

MUS-E Belgium zet met Vitrine M in op het betrekken van de buurt rond het zwembad van de stad Brussel in de Marollen. Aan het onthaal van het zwembad wordt een vitrine geïnstalleerd, waaraan een buurtwerking met artistieke participatieve trajecten gekoppeld wordt. Onder begeleiding van kunstenaars kunnen buurtbewoners, zwembadbezoekers, handelaars van het Vossenplein, … zelf invulling geven aan de vitrine.

Illustratie van grappige personages, zwemmers en reddingsboeien

Vitrine M #4

H2O met een beetje chloor. Kunstenaar An Mertens is kind-aan-huis van het zwembad. Al meer dan zestien jaar gaat ze er drie of vier keer per week zwemmen. Ze woont ook letterlijk enkele huizen verder. MUS-E nodigt deze buurvrouw uit om een installatie te maken in de vitrine M. An kiest voor een samenwerking met tekenaar en graficus Axel Claes. Samen geven ze een inkijk in het leven dat zich in het water afspeelt.

Mensen staan nieuwsgierig door de vitrine te kijken

Vitrine M #5 

In Vitrine M #5 stellen Rasa Alksnyte en Kasper Demeulemeester de artistieke werking voor die ze tien weken lang hebben voltrokken in basisschool Nieuwland. Rasa werkte met het zesde leerjaar rond Kunst in de Keuken, Kasper ging met de vierdeleerjaars aan de slag met hun eigen Verhalen van de Marollen. 
 
Voor beide trajecten is de wijk rond het Vossenplein het vertrekpunt en de aanleiding voor kinderen en kunstenaars om te dromen en te fantaseren over samenleving, dialoog en confrontatie in de buurt. 
 
Vitrine M #5 wordt mogelijk gemaakt door Made in Marollen.

Foto's van wilde planten hangen in de vitrinekast

Vitrine M #6

Voor Vitrine M #6 hebben Brigitte Grandjean, herboriste, en Florence Aigner, kunstenares-fotografe, samen met de 4de klas van de Baron Steensschool en met de senioren van de Residentie Sint-Geertrude, onderzoek gedaan naar wilde planten in de Marollen. Vertrappeld, genegeerd, geworteld op soms onwaarschijnlijke plaatsen, hebben wilde planten het moeilijk in de stad. En toch zijn ze essentieel.