INVENTARIS 100 JAAR MOORTEBEEK

In het kader van 100 jaar tuinwijken inventariseert kunstenaar Kasper Demeulemeester samen met kinderen en buurtbewoners de tuinwijk Moortebeek. Een MUS-E project in opdracht van de Nederlandstalige Cultuurdienst Anderlecht.
Anderlecht (Brussel)

Samen met het 4de leerjaar uit de buurtschool Regina Assumpta gaat kunstenaar Kasper Demeulemeester op pad in de wijk die ze samen delen. Ze onderzoeken de publieke ruimte door middel van taal, fotografie, wegwerpcamera's en performatieve acties.

zicht op de tuinwijk, een bewoner met water en een roze auto

100 JAAR

Stap voor stap leert Demeulemeester de buurt en haar bewoners beter kennen. Samen met de kinderen onderzoeken ze utopie/dromen en 'wonen' en reflecteren ze over de idee ‘100 jaar’.

Het was zeer interessant om met de kinderen te werken rond een stuk van de omgeving dat een essentieel deel van hun dagelijks leven vormde maar hun verder onbekend was.

- Kasper Demeulemeester

kinderen in de wijk met takken

MENSENDORP MOORTEBEEK

Om dieper in te gaan op de omgeving bouwt Kasper een atelier in het Paviljoen, een ontmoetingscentrum voor senioren van de gemeente Anderlecht, dat zich middenin de Tuinwijk bevindt. Samen met de kinderen gaat hij er aan de slag. Ze werken vooral op en rond een aanliggend stuk braakland, dat ze ombouwen tot een beeldentuin: Mensendorp Moortebeek, waar de kinderen hun evocatie van een wijk in gevonden takken en materiaal verbeelden. Om deze publieke participatieve sculptuur af te werken, plantten ze er met behulp van een ervaren amateur-tuinier uit de wijk verschillende bloemsoorten.

bloemen en geschriften

FEEST

Het honderdjarig bestaan van de tuinwijk Moortebeek wordt gevierd met een pannenkoekenfeest en een grote openluchtenttoonstelling in en rond het paviljoen. De tentoonstelling combineert oude archiefbeelden met een nieuwverworven archief dat onder andere inventarissen van wandelingen bijeenbrengt die Kasper ondernam met verschillende participanten. Daarnaast liggen tal van foto’s verspreid rondom het paviljoen en wordt de gemeenschappelijke tuin opengesteld om de verschillende bezoekers te ontvangen.

tentoonstelling rond het paviljoen