TERRANOVA

Een project met Boris Magotteaux op de gemeentelijke basisschool Trixhes 3 - Speciaal Onderwijs.

Ougrée

Boris werkt met de kinderen rond abstracte vormen en kleuren. Ze tekenen, schilderen, beeldhouwen, maken foto’s of collages, ... Het is de intentie van de kunstenaar om samen iets te realiseren dat een gevoel van rust en sereniteit uitstraalt.

Collage van oude magazines

Samen tekenen aan dezelfde tafel

De ateliers worden samen voorbereid door zowel de kunstenaar als de leerkracht. Alles gebeurt heel spontaan en stap voor stap. Met een klein aantal kinderen in de klas, nemen de leerkracht en kunstenaar samen deel aan het creatieve proces. Allemaal samen aan dezelfde tafel volgen ze dezelfde workflow.

De momenten waarop kinderen zichzelf kunnen zijn bij iemand, zijn zeldzaam. Tijdens de ateliers hebben ze een grotere vrijheid van expressie. Sommigen gaan echt op in de activiteiten. Zo was er een kind dat normaal veel moeite heeft zich te concentreren. Maar tijdens het atelier kon hij zijn ding doen en zat hij even in zijn artistieke bubbel. En zelfs in de vrije momenten nadien, trok hij zich terug om verder te tekenen. 

- De leerkracht

hand met potlood en getekend portret

Een collectief beeld

Ik geef hen een opdracht en ze gaan er op een heel persoonlijke manier mee aan de slag. Ze komen er als het ware van los. In principe kunnen ze de opdracht helemaal anders interpreteren of met een ander voorstel komen. 

- De kunstenaar

De verschillende individuele werken worden samengevoegd om zo tot een collectief en gemeenschappelijk beeld te komen. Vervolgens worden deze werken op een duurzame manier tentoon gesteld in het schoolgebouw of op het speelplein.

Op het einde wordt er een selectie van de kunstwerken opgenomen in een kleine publicatie dat elk kind mee naar huis kan nemen als herinnering aan het atelier.  

gekleurde installatie in hout