MUS-E Belgium

MUS-E Belgium zet de kracht van kunst en verbeelding in voor een inclusieve samenleving. MUS-E staat voor INTERCREATIE, een kunstpraktijk van professionele kunstenaars uit alle disciplines die kunst maken en betekenis geven samen met een breed en divers publiek. Binnen de gelaagdheid van onze samenleving stimuleert MUS-E de transculturele dialoog. MUS-E werkt cross-sectoraal en initieert artistieke trajecten in het onderwijs, de vrije tijd, de welzijnssector en de publieke ruimte. Kernbegrippen zijn verbeelding, actieve kunstbeleving, identiteit en verbondenheid.

Vrij experimenteren met kunstenaars 

MUS-E Belgium biedt een kader voor artistieke trajecten van intercreatie waarbinnen dialoog met de deelnemers centraal staat. Kunstenaars uit verschillende disciplines kunnen er vrij experimenteren en improviseren. Deze participatieve processen kunnen uitmonden in artistieke resultaten die worden getoond in een gepaste context.

Investeren in de volgende generatie

MUS-E Belgium kiest om dicht bij de realiteit van kinderen en jongeren te staan en creëert een omgeving waarin alle betrokkenen kunnen openbloeien en hun eigen talenten ontdekken. Waarden als openheid, kritische reflectie en empathie zijn onlosmakelijk verbonden met de kern van haar werking. Door kinderen en jongeren uit te nodigen om vanuit verschillende perspectieven naar de wereld te kijken, bewerkstelligt MUS-E Belgium wederzijds respect bij de generatie van morgen.

Delen van expertise en know-how

MUS-E trajecten zijn onderdeel van langdurige samenwerkingen met scholen of andere partners als buurtwerkingen, kunst- en cultuurorganisaties en zorgcentra.

MUS-E Belgium deelt haar expertise via studiedagen voor leerkrachten, kunstenaars en andere partners.

Binnen de context van de International Yehudi Menuhin Foundation worden er jaarlijks MUS-E seminaries georganiseerd waarbij kunstenaars uit verschillende Europese landen hun expertise en know-how met elkaar uitwisselen.